Strategi og styring

Som leder af Alexandra Instituttets og Designskolen Koldings kommunikationsafdelinger gennem knap 15 år har jeg stor erfaring i at igangsætte og styre komplekse kommunikations- og brandingprocesser. En af mine spidskompetencer er at være ansvarlig for komplekse leverancer, f.eks. strategiudvikling, website, print, grafisk identitet, foto/video, nyhedsbreve, pressekontakt og sociale medier. Jeg kan koordinere en gruppe underleverandører og dermed sikre, at en mangesidet kommunikationsplan styres succesfuldt i mål.

Begynd med en mini-strategi
Jeg har gode erfaringer med at starte et samarbejde med en ny kunde med en kort og komprimeret strategiproces, der munder ud i en mini-strategi og en række konkrete aktiviteter.
Omdrejningspunktet er en strategi-workshop med deltagelse af repræsentanter fra ledelse, salg og administration. Ledelse, fordi det sikrer at vi arbejder inden for virksomhedens overordnede strategi. Salg, fordi det er afgørende, at kommunikationsaktiviteterne understøtter og styrker det konkrete salgsarbejde. Administration, fordi nogle af de administrative medarbejdere sandsynligvis efterfølgende vil få en vigtig rolle i udførelsen af strategien.
Forud for strategi-workshoppen foretager jeg en grundig research, bl.a. gennem interviews med direktør, salgschef, udviklere og andre centrale medarbejdere. Desuden interviewer jeg 3-4 udvalgte kunder for at få et billede af, hvilket image virksomheden har hos kunderne.
På baggrund af denne research præsenterer jeg på workshoppen et detaljeret ide- og diskussionsoplæg, så vi på den måde sikrer det størst mulige udbytte af dagen.
Oplægget vil bl.a. indeholde mine bud på:

  • Oversigt over målgrupper
  • Status på virksomhedens kommunikation med eksisterende kunder, og hvordan den kan forbedres
  • Status på virksomhedens kommunikation med potentielle nye kunder, og hvordan den kan forbedres
  • Input til konkrete tiltag, f.eks. LinkedIn-markedsføring, elektronisk nyhedsbrev, materiale til salgsstøtte, pool af gode historier og kundecases
  • Forslag til organisering: en intern kommunikationsgruppe, der efterfølgende udgør rygraden i implementeringen
  • Branding: Hvad gør virksomheden unik? Hvordan adskiller man sig fra konkurrenterne og hvilke branding-potentialer ser jeg på den korte og på den lange bane

Når alt dette er diskuteret  igennem kan vi formulere en kommunikationsstrategi plus en årsplan med konkrete aktiviteter, målepunkter, ressourceforbrug, ansvarspersoner m.m.