Forskning & innovation

Jeg har stor specialviden inden for kommunikation af forskning og innovation, især inden for it og naturvidenskab, men også inden for design. Jeg har været kommunikationsansvarlig for en lang række forsknings- og innovationsprojekter og kan derfor tilrettelægge en kommunikationsplan for et konkret projekt i hele dets levetid.

InnovationsAgenterne
Blandt andet arbejder jeg med  pressekontakt og synlighed for InnovationsAgenterne. InnovationsAgenterne er en landsdækkende ordning, som er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation under Styrelsen for Forskning og Innovation. Formålet med ordningen er at bringe teknologisk viden og inspiration til danske SMV’er for derigennem at styrke deres forretning og konkurrencekraft.

In The Field
Vidste du, at det internet vi alle anvender i dag, oprindelig er skabt af forskere, der havde behov for at kommunikere med hinanden? Etableringen af et verdensomspændende informations-netværk, baseret på globale standarder, er et resultat af offentligt finansieret forskning. Og det er fortsat sådan, at forskning og uddannelse anvender særlige e-infrastrukturer, udviklet specifikt til deres behov. Disse Research & Education Networks er typisk nationale eller regionale og samarbejder desuden på kryds og tværs af landegrænser. For at synliggøre den store betydning disse netværk har for den akademiske verden og for samfundet generelt har vi etableret den internationale blog In The Field. På In The Field kan du finde historier om, hvordan forskere og undervisere bruger netværkene til nye opdagelser, tvær-national uddannelse, samarbejde og meget mere. Jeg skriver den overvejende del af historierne på In The Field.