Cases

 

NORDUnet
NORDUnet er leverandør af it-infrastruktur og services til universiteter og forskningsinstitutioner i Norge, Danmark, Finland, Sverige og Island. Jeg er ansvarlig for NORDUnets kommunikation, både regionalt og internationalt.

Industri-Automatik
Industri-Automatik har kontor i Gråsten og er en lille, men fremadstræbende virksomhed inden for automationsløsninger til bl.a. fødevare- og procesindustrien. Jeg laver PR og skriver case-artikler for virksomheden.

InnovationsAgenterne
InnovationsAgenterne er en landsdækkende ordning, som er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation under Styrelsen for Forskning og Innovation. Formålet med ordningen er at bringe teknologisk viden og inspiration til danske SMV’er for derigennem at styrke deres forretning og konkurrencekraft. Jeg arbejder med pressekontakt og synlighed for InnovationsAgenterne.

Payday
Helsingør-virksomheden Payday er eksperter i løn-outsourcing og fungerer som virtuelt lønkontor for flere end 4000 danske lønmodtagere. Jeg hjælper Payday med PR og kommunikation, bl.a. kontakt til medier og skrivning af debatindlæg.

Dansk Automationsselskab
Jeg skriver artikler til Dansk Automationsselskabs magasin DAu Bladet, om bl.a. operationel it, it-sikkerhed i produktionsmiljøer m.m.

Peter Vuust
Hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust er en af verdens mest anerkendte eksperter inden for musik og hjerne. Jeg hjælper Peter med gode tekster, bl.a. om hans portefølje af foredrag.

Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark
BFIH er en forholdsvis nystartet forening for danske hosting-virksomheder, bl.a. etableret for at skabe større kvalitet og gennemsigtighed i hostingbranchen. BFIH ønskede større synlighed hos eksisterende og potentielle kunder, bl.a. i forbindelse med en ny certificeringsordning, Hostingmærket, og i forbindelse med en ny medlemsundersøgelse. Mit arbejde resulterede i et opslag i Børsen 15.10.2013, plus artikler i en række brancheblade.

Syddansk Universitets entrepreneurskabs-center IDEA
IDEA er Syddansk Universitets kompetencecenter for iværksætteri, innovation og kreativitet. IDEA ønsker synlighed omkring de projekter man gennemfører, både internt på universitetet og i nationale og lokale medier. Et af disse projekter er VIIS, der etablerer samarbejder mellem studerende og regionale virksomheder. Jeg har skabt kontakt til lokal og national presse og skrevet debatindlæg for projektet, der er finansieret af Industriens Fond.

IT-byen Katrinebjerg
Jeg har været med helt fra starten af etableringen af IT-byen Katrinebjerg, Aarhus’ store satsning på it, innovation, forskning og uddannelse. Både hos det lokale it-erhvervsliv, hos kommunen og hos universitetet var der et stort behov for at synliggøre de kompetencer inden for it, der er samlet i byen. Dette udkrystalliserede sig i visionen om IT-byen Katrinebjerg, et industriområde nordvest for universitetet, der i løbet af en årrække blev omdannet til et kraftcenter for it-forskning, innovation og uddannelse. Jeg var en af de centrale personer i udviklingen af en branding- og kommunikationsstrategi for IT-byen og ansvarlig for den efterfølgende eksekvering af strategierne. Arbejdet har betydet, at Aarhus nu er veletableret som det centrale it-vækstområde i Danmark, sammen med København.

Alexandra Instituttet
Alexandra Instituttet udvikler innovative ikt-baserede produkter og services via samarbejde mellem offentlig forskning og private virksomheder. Som kommunikationschef gennem ti år var jeg med til at opbygge Alexandras omdømme som en organisation med tårnhøj, forskningsbaseret faglighed, kombineret med kommerciel forståelse og en brugerdreven tilgang til it-innovation.

Designskolen Kolding
Som kommunikationschef på Designskolen Kolding har jeg bl.a. været ansvarlig for international profilering af skolen i forbindelse med verdens største designmesse Salone i Milano. Vi gennemførte et spektakulært projekt, hvor vi satte seks talentfulde studerende sammen med seks markante danske virksomheder, bl.a. Lego, Ecco, Kvadrat og LeKlint.